ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ 

Всеки клиент, закупил продукт от електронния магазин на kravata.bg, има правото да върне продукта в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от момента на получаването му. Задължително изискване е продуктът да бъде опакован и окомплектован по начина, по който е получен. При връщането на продукта е задължително и да приложите съпътстващите го документи (касов бон, включително и ако има издадена фактура). Моля, не избързвайте да изхвърляте и късате опаковката. Продукт, който не е опакован по начина, по който е получен, не подлежи на връщане и kravata.bg не носи отговорност за отказа за връщане на продукта. Връщането на продукта се извършва по куриер, на указан от наш консултант адрес, за сметка на Клиента. В случай на връщане на продукта, Клиентът дължи сумата по направените разходи за връщане на продукта, както и разходите за неговата доставка. В случай, че продуктът отговаря на параметрите, указани в сайта и причината за връщане не е лошо качество и несъответствие с указаните параметри, то Клиента дължи компенсация в размер на 50 % от стойността на продукта. Тези суми ще бъдат удържани от извършеното плащане от Клиента. Разликата от сумата, която Клиентът е заплатил за продукта, ще бъде възстановена в срок до 7 (седем) работни дни, след одобрението на искането за връщане на продукта и след като той е получен на указания адрес. За повече информация относно връщането на продукта, моля свържете се с наш консултант на посочените координати.